Logo Createam

CREATEAM je seskupení špičkových tvůrčích osobností a odborníků na marketingové komunikace. Zaměřuje se na strategická, výtvarná řešení komunikačních marketingových úkolů a jejich realizaci. Působí na trhu od konce roku 1998 a od té doby vytvořil a realizoval celou řadu projektů pro významné klienty.
Výstavy, zejména trvalé expozice jako jsou „Lidé a peníze" v ČNB v Praze či „Expozice času" ve Šternberku se v poslední době staly jednou z hlavních činností Createamu kde se uplatňuje jeho všestrannost, schopnost kompletního scenaristického zpracování, výtvarného a prostorového řešení i zkušenost z kompletního řízení projektů a jejich realizace.
Pro sdružení České umění skla vytvořil CREATEAM jednotný styl prezentace počínaje logotypy, web stránkami, definováním Mise a Vize sdružení a konče vytvořením hlavního marketingového nástroje sdružení „CONCERTO GLASSICO".
Autorem tohoto souborného díla je Ing. Ladislav Kopecký, který propagaci českého sklářství a prezentacím v zahraničí věnoval značnou část své profesionální dráhy (výstavy skla v Museum of Science and Industry v Chicago a Los Angeles, Mercati di Traiano v Římě, Selfridges v Londýně, Innovation v Lausanne a Au Grand Passage v Ženevě atd.).

více na www.createam.cz

Createam