Logo Egermann

Historie i současnost společnosti EGERMANN je úzce a neodmyslitelně spjata s nejvýznamnější osobností sklářského průmyslu Friedrichem Egermannem a jeho vynálezem – červenou lazurou z poloviny 19-tého století. Tento vynikající technolog a průkopník nových postupů díky svému talentu a píli dosáhl několika převratných objevů. Firma EGERMANN se specializuje výhradně na výrobu ručně zdobeného skla. Výrobky mají užitkový, dekorativní i vysoce umělecký charakter.

více na www.egermann.cz

Egermann