Seminář o žáromateriálech

První z cyklu technologických a vědecko-výzkumných seminářů proběhl 18. června 2018 na půdě Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a za účasti 52 posluchačů - technologů a vědeckých pracovníků z České i Slovenské republiky. Téma příštího semináře bude vybráno v návaznosti na vyplněné dotazníky a komunikaci se sklárnami.

 Seminář byl podpořen:

Evropská unie