Sklářské dny na Mezinárodním sklářském symposiu 2018 | Glass days at IGS 2018

Výstava o české sklářské zručnosti, kreativitě a jeho kulturním dědictví ve Středočeském kraji.
Úvodní text k výstavě / PhDr. Alena Podzemná a Ing. Milan Hřebíček, CSc.

Místo: Nový Bor
Čas: Pátek 31. sprna - 2. září 2018
Vernisář: Pátek 14:30. 

Vystavovatelé:
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí / WWW.SKLARSKASKOLA.CZ

Studenti:
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská z Valašsského Meziříčí. Jmenovitě na výstavě měli svá díla Alice Jiříčková, Lenka Pařenicová a dále absolventka Petra Krausová-Soštáková a Libor Sošták ze studia Studiio P3L1.

Absolventi školy
:
Petra Krausová - Sošťáková (Studio P3LI)

Fotografie z výstavy (28)
Sociální sítě

   
   

D
ěkujeme za poskytnutí nádherných prostor Střední umělecko-průmyslové škole sklářské v Novém Boru a realizačnímu týmu Mezinárodního sklářského symposia (www.igsymposium.cz). 

Realizace výstavy:
České umění skla / Český a moravský sklářský klastr:
Ing. Dalibor Šilhavý, předseda spolku
Kurátorství k výstavě: PhDr. Alena Podzemná
Architektura a výtvarné řešení výstavy: Mg. A. Rostislav Müller
Produkce: Jan Rous – ZEN Design, Jiří Semerád – Europrofiglass
Grafický design: Petr Váňa
Fotografie: Josef Sýs, Jonáš Rieder 

Výstava byla podpořena:

        

 

Logo Zlínského krajeSklářské dny ve Středočeském kraji | Glass days in Central Bohemia

Výstava o české sklářské zručnosti, kreativitě a jeho kulturním dědictví ve Středočeském kraji.
Úvodní text k výstavě / PhDr. Alena Podzemná

Místo: Poděbrady, Kolonáda profesora Libenského
Čas: Pátek 31. sprna - 2. září 2018
Vernisář: Pátek 14:30.

Vystavovatelé:

Crystal BOHEMIA, a.s. Poděbrady / WWW.CRYSTAL-BOHEMIA.COM
KAVALIERGLASS, a.s. Sázava / WWW.KAVALIER.CZ
Blažek Glass, s.r.o. Poděbrady / WWW.BLAZEK-GLASS.CZ
Hu't František / Cesty Skla / WWW.CESTYSKLA.CZ
Polpur, s.r.o. Turnov / WWW.POLPUR.CZ 
Glasma AB / WWW.GLASMA.SE

Výtvarníci:
Vladimír KLEIN / WWW.VLADIMIRKLEIN.CZ
Jiří Pačínek / WWW.PACINEKGLASS.COM 
Jiří Šuhájek / WWW.JIRISUHAJEK.COM
Břetislav Novák / WWW.BRETISLAVNOVAK.CZ

Fotografie z výstavy (61) 
Tisková zpráva
Sociální sítě

Exponátově reprezentovaly jednotlivé výstavní sekce vybraná unikátní díla skláren středočeského kraje s představením příkladů úspěšné spolupráce sklářských výtvarníků s technologickými firmami.

Výstava děkuje za poskytnutí nádherných prostor Kolonády profesora Libenského mezinárodnímu festivalu Soundtrack Poděbrady.

Realizace výstavy:
České umění skla / Český a moravský sklářský klastr:
Ing. Dalibor Šilhavý, předseda spolku
Kurátorství k výstavě: PhDr. Alena Podzemná,
Architektura výstavy: Ing. arch. Josef Mareš a prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSC.
Produkce: Jan Rous – ZEN Design, Tomáš Zemek – AlfaGlass, Matrix Media, Jiří Semerád – Europrofiglass a Jiří Pačinek Glass
Grafický design: Petr Váňa, a Matrix Media
Fotografie: Josef Sýs, Jonáš Rieder

Výstava byla podpořena: