Glasstec 2020

Mise SPOLKU

  • Navazovat vzájemnou spolupráci mezi členy spolku a zastupovat jejich zájmy ve vztahu k institucím státní správy, zejména v oblasti exportu, školství–vzdělávání a podpory technologických inovací.
  • Změnit image českého skla, jakožto nejen tradičního, ale také inovativního a kreativního oboru, který je ikonou České republiky, a po kterém je velký zájem z celého světa. 
  • Poskytovat poradenství, informace a vzdělávací kurzy členům spolku.

Vize SPOLKU

Cílem je, aby v horizontu 5 – 10 let se české sklo, lustry a bižuterie vrátily na prestižní pozice, které v minulosti zastávaly.Vytvořit povědomí českého skla, lustrů a bižuterie jako elitních, žádaných produktů své země, a které jsou výrazem řemeslné, tvůrčí vyspělosti, výrazem moderního stylu a nezaměnitelným, specifickým kulturním dědictvím.