Glasstec 2020
Logo Svaz výrobců skla a bižuterie

SVAZ VÝROBCŮ SKLA A BIŽUTERIE je sdružením podnikatelů v bižuterním a sklářském průmyslu k organizování a podpoře vzájemné spolupráce členů, ke koordinovanému uplatňování jejich společných zájmů a k naplňování programu Svazu výrobců skla a bižuterie.
Členskou základnu tvoří 50 výrobních a obchodních firem, 4 umělecké školy a Muzeum skla a bižuterie.

Klíčovými aktivitami svazu jsou:
podpora společných účastí na výstavách a veletrzích
organizace výstav Křehká krása v Jablonci nad Nisou
založení a podpora bižuterního centra Palace Plus v Jablonci nad Nisou,
turistický produkt „Do Jablonce nad Nisou za sklem a bižuterií„
zastupování členů při tvorbě a aplikaci evropských norem o zdravotní nezávadnosti bižuterie

Svaz spolupracuje se mnoha institucemi např. MPO ČR, MZV ČR, Czech Tourism, MK ČR, Hospodářská komora ČR, Liberecký kraj, Svaz průmyslu a dopravy, MŽP ČR, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Statutární město Jablonec nad Nisou a dalšími.

více na www.svsb.cz

Svaz výrobců skla a bižuterie