Vzdělávací kurzy Českého umění skla


3 letý projekt je zacílen na řešení problémů s nedostatečným vzděláním sklářskcýh zaměstnanců. Hlavním cílem projektu je umožnění rozvoje v různých oblastech souvisejících s jejich pracovní činností, které by mělo napomoci ke zvýšení jejich odbornosti i profesních kompetencí a díky tomu napomoci i celkovému rozvoji našich členů na trhu a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech:
  •  Odborné vzdělávání – sklářské kurzy
  •  Obecné IT
  •  Měkké a manažerské dovednosti
  •  Účetní, ekonomické a právní kurzy
  •  Jazykové vzdělávání

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Sklářské vzdělávání - České umění skla / OP Zaměstnanost