Logo VITRABLOK

VITRABLOCK is the world's leading manufacturer of glass block for interior design and architectural applications.

VITRABLOK - sklárna v Duchcově
Společnost Seves Glass Block je koncern sdružující český Vitrablok a italské Vetroaredo - největší výrobce luxfer na světě. Skleněné tvárnice luxfery zažívají renesanci v architektuře. Termín pochází z latinského: lux = světlo, ferro = nesu a byl použit pro skleněné tvárnice. V českých zemích patřila k nejstarším realizacím luxfer pasáž Paláce Lucerna v Praze z let 1907–1920, a vestibul kavárny Louvre, navržený roku 1925, obojí podle projektu Matěje Blechy.

K progresivním výrobcům luxfer patřily české sklárny již před vznikem Československa, a to Josef Innwald a Synové Salomona Fischmanna v Šanově. První sklárna v Duchově byla postavena za Duchcovským zámkem v roce 1849 i se sklářskou osadou za podpory hraběte Valdštejna. Ještě na počátku století poměrně velký závod vyráběl duté sklo. V roce 1912 koupil Eduard Lukeš část objektů zrušeného cukrovaru v Duchcově a zřídil zde sklářskou huť.

Skleněné tvárnice charakterizuje jejich výrobní technologie: jde o dvouplášťové strojově lisované sklo, které má žádoucí vlastnosti: rozměr, barvu, dekor a povrchovou úpravu. Z fyzikálních vlastností je důležitá hmotnost, tepelný odpor, světelná propustnost, index zvukové neprůzvučnosti a požární odolnost sklobetonových konstrukcí z luxfer. Své místo však mají také v exteriérech - využívají se pro oživení staveb místo oken, jako doplňkové prvky, vyjímkou nejsou ani celé budovy zhotovené ze speciálních tepelně izolačních luxfer. 

více na www.sevesglassblock.com

VITRABLOK