KONTAKTY


České umění skla | Český a moravský sklářský klastr
Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5. Spolek je registrovaný u Ministerstva vnitra ČR a v OR vedeném MS v Praze se sp. značkou: L 6322. IČO 04352645 - SKLÁŘSKÝ KLASTR. IČO 01641417 - ČESKÉ UMĚNÍ SKLA.

Ing. DALIBOR ŠILHAVÝ
předseda spolku České umění skla | Český a moravský sklářský klastr
Tel: +420 603 202 846
E-mail: silhavy@czechartofglass.com

prof. Ing. LUBOMÍR NĚMEC, DrSc.
člen řídícího výboru České umění skla | Český a moravský sklářský klastr
Tel: +420 607 659 711, E-mail: lubomir.nemec@vscht.cz

Ing. MILAN HŘEBÍČEK, CSc.
člen řídícího výboru České umění skla | Český a moravský sklářský klastr
Tel: +420 607 659 711, E-mail: mil.hrebicek@gmail.com, hrebicek@czechartofglass.com 

Spolek je členem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Národní klastrové asociace.

Kontakt na ostatní sklářské asociace:

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR
Sámova 1, 110 00 Praha 10
Marek Novák, MBA, tajemník
Tel: +420 271 745 888, E-mail: info@askpcr.cz

Česká sklářská společnost
Pod Hvězdárnou 210/5, 415 01 Teplice
Ing. Petr Beránek, předseda
Tel: +420 777 798 593, E-mail: petr.beranek@centrum.cz

Svaz výrobců skla bižuterie
Palackého 41, 466 01 Jablonec nad Nisou
JUDr. Pavel Kopáček, předseda
Hana Semelková, tajemnice
Tel: +420 732 174 395, E-mail: info@svsb.cz

Co-funding Organization of the Czech Art of Glass | Czech and Moravian Glass Cluster: