KONTAKT

Ing. Dalibor Šilhavý

PŘEDSEDA SDRUŽENÍ ČESKÉ UMĚNÍ SKLA | ČesKÝ A MORAVSKÝ SKLÁŘSKÝ KLASTR
Business Centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 - Klamovka
Společnost registrována U MINISTERSTVA VNITRA ČR, IČO 01641417 - čESKÉ UMĚNÍ SKLA
a v OR vedeném MS v Praze se sp. značkou: L 6322, odd. L, IČO 04352645 - SKLÁŘSKÝ KLASTR

Tel.: +420 603 202 846, 255 739 999
E-mail: silhavy@czechartofglass.com

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Sámova 1, 110 00 Praha 10
Marek Novák, MBA, tajemník
Tel: +420 271 745 888
E-mail: info@askpcr.cz

Česká sklářská společnost

Pod Hvězdárnou 210/5
415 01 Teplice
Ing. Petr Beránek, předseda
Mobil: +420 777 798 593
E-mail: petr.beranek@centrum.cz

Co-funding Organization of the Czech Art of Glass / Czech and Moravian Glass Cluster: