KDO JSME


Spolek České umění skla je platformou českého sklářského a bižuterního průmyslu. Firmy, svazy, školy a instituce, které se na základě této platformy ve spolek spojily, chtějí hledat řešení společných problémů v oblasti tvůrčího rozvoje, rozvoje výroby a obchodu zejména pak při podpoře exportu a zaměstnanosti.

Zcela zásadní je péče věnovaná sklářskému školství, vzdělávání a budoucnosti celého odvětví a také oceňování významných tvůrčích, vzdělávacích a inovačních počinů, které významně přispívají k posilování prestiže českého sklářského umění. Cílem spolku je stát se nositelem následnických tisíciletých tradic a reprezentantem standardu moderní, vysoké kvality českého sklářství a bižuterního průmyslu. Významnou ambicí je vrátit tomuto průmyslu pozici, kterou v minulosti zastával a znovu jej zařadit k významným ikonám komunikace značky České republiky v zahraničí. Spolek zaměří své úsilí k tomu, aby se sklářský a bižuterní průmysl stal samozřejmou, trvalou a významnou součástí české kultury a její prezentace doma i v zahraničí.

zakládací listina a stanovy spolku zde
aktualizované stanovy spolku zde
aktuality spolku zde

  Co-funding Organization of the Czech Art of Glass / Czech and Moravian Glass Cluster: