Glasstec 2020

KDO JSME


České umění skla je platformou českého sklářského a bižuterního průmyslu. Firmy, svazy, školy a instituce, které se na základě této platformy spojily chtějí hledat řešení společných problémů, a podporovat tak sklářské odvětví v oblasti výroby, zaměstnanosti, sklářského školství a zejména pak při podpoře exportu.

Zcela zásadní je péče věnovaná sklářskému školství, sklářským inovacím a technologiíím, vzdělávání a budoucnosti celého odvětví a také oceňování významných tvůrčích, vzdělávacích a inovačních počinů, které významně přispívají k posilování prestiže českého sklářského umění. Významnou ambicí platformy je vrátit tomuto oboru pozici, kterou v minulosti zastávalo, a znovu jej zařadit k významným ikonám komunikace značky České republiky v zahraničí.

Hlavní spolek "České uměni skla", který slouží jako platforma pro sdružování sklářů, se zaměřuje na jednotlivé aktivity a rozvoj spolku.
Vedlejší spolek "Český a moravský sklářský klastr" se soustředí na realizace jednotlivicýh projektů a koncepcí spolku.

zakládací listina a stanovy spolku zde
aktualizované stanovy spolku zde
aktuality spolku zde

  Co-funding Organization of the Czech Art of Glass / Czech and Moravian Glass Cluster:
EU