KDO JSME


České umění skla je platformou českého sklářského a bižuterního průmyslu. Firmy, svazy, školy a instituce, které se na základě této platformy spojily chtějí hledat řešení společných problémů, a podporovat tak sklářské odvětví v oblasti výroby, zaměstnanosti, sklářského školství a zejména pak při podpoře exportu.

Zcela zásadní je péče věnovaná sklářskému školství, sklářským inovacím a technologiíím, vzdělávání a budoucnosti celého odvětví a také oceňování významných tvůrčích, vzdělávacích a inovačních počinů, které významně přispívají k posilování prestiže českého sklářského umění. Významnou ambicí platformy je vrátit tomuto oboru pozici, kterou v minulosti zastávalo, a znovu jej zařadit k významným ikonám komunikace značky České republiky v zahraničí.

zakládací listina a stanovy spolku zde
aktualizované stanovy spolku zde
aktuality spolku zde

Co-funding Organization of the Czech Art of Glass / Czech and Moravian Glass Cluster:
EU