ČESKÉ UMĚNÍ SKLA - ČESKÝ A MORAVSKÝ SKLÁŘSKÝ KLASTR


Jsme platformou sdružující subjekty českého sklářského oboru. Jsou to právě výrobci skla a sklářských technologií, designérská studia a školy, které se na této platformě spojily ve vizi řešení společných problémů, a to primárně v oblasti podpory výroby, zaměstnanosti, sklářského školství a zejména při podpoře exportu českého a moravského sklářského sektoru.

Zcela zásadní je péče věnovaná sklářskému školství, sklářským inovacím a technologiíím, vzdělávání a budoucnosti celého odvětví a také oceňování významných tvůrčích, vzdělávacích a inovačních počinů, které významně přispívají k posilování prestiže českého sklářského umění. Významnou ambicí platformy je vrátit tomuto oboru pozici, kterou v minulosti zastávalo, a znovu jej zařadit k významným ikonám komunikace značky České republiky v zahraničí.

zakládací listina a stanovy spolku zde
aktualizované stanovy spolku zde
aktuality spolku zde

Mise SPOLKU

  • Navazovat vzájemnou spolupráci mezi členy spolku a zastupovat jejich zájmy ve vztahu k institucím státní správy, zejména v oblasti exportu, školství–vzdělávání a podpory technologických inovací.
  • Změnit image českého skla, jakožto nejen tradičního, ale také inovativního a kreativního oboru, který je ikonou České republiky, a po kterém je celosvětový zájem. 
  • Poskytovat poradenství, informace a vzdělávací kurzy členům spolku.

Vize SPOLKU

Cílem je, aby v horizontu 5 – 10 let se české sklo, lustry a bižuterie vrátily na prestižní pozice, které v minulosti zastávaly. Vytvořit povědomí českého skla, lustrů a bižuterie jako elitních a žádaných produktů své země. České sklo je výrazem řemeslné i tvůrčí vyspělosti a nezaměnitelným kulturním dědictvím.

Dotazník k preferencím činnosti spolku

Po vyplnění dotazníku jej prosím zašlete na emailovou adresu silhavy@czechartofglass.com.

Spolek je členem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Národní klastrové asociace.
Je také hlavním partnerem sklářských cen Stanislav Libenský Award.

Spolek se stal mezinárodním partnerem Asociace malých a středních podniků v Indii, India SME Forum.

India SME Forum Czech Glass Cluster

Co-funding Organization of the Czech Art of Glass / Czech and Moravian Glass Cluster and its projects:
EU EU ESF