Sklářské dny v kraji Vysočina | Glass days at Vysočina region

Čas: Čtvrtek 15. - 30. července 2019
Vernisáž: Čtvrtek 15.7. od 18:00 ve sklárně

Fotografie ke sklářským dnům (28)

Sklářské dny v kraji Vysočina   Sklářské dny v kraji Vysočina
Sklářské dny v kraji Vysočina   Sklářské dny v kraji Vysočina

Realizace výstavy:
České umění skla / Český a moravský sklářský klastr:
Ing. Dalibor Šilhavý, předseda spolku
Architektura a výtvarné řešení výstavy: Ing. Josef Mareš
Workshop a organizace: Mgr. Helena Esterlová
Grafické práce a tisk: Petr Váňa
Fotografie: Robert Tichý 

Sklářské dny byly podpořeny:

 Státní fond kultury 

Logo Zlínského krajeSklářské dny v Libereckém kraji a na Mezinárodním sklářském symposiu | Glass days at IGS 2018

Místo: Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor
Čas: 4.- 7. října 2018
Vernisáž: čtvrtek 4.10.2018 14:30. 

Vystavovatelé:
Studenti a absolventi Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí / WWW.SKLARSKASKOLA.CZ

Studenti:
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská z Valašsského Meziříčí. Jmenovitě na výstavě měli svá díla Alice Jiříčková, Lenka Pařenicová a dále absolventka Petra Krausová-Soštáková a Libor Sošták ze studia Studiio P3L1.

Absolventi školy
:
Petra Krausová - Sošťáková (Studio P3LI)

Fotografie z výstavy (28)
Sociální sítě

sklářské dny v Libereckém kraji   Sklářské dny v Libereckém kraji
Sklářské dny v Libereckém kraji   

D
ěkujeme za poskytnutí nádherných prostor Střední umělecko-průmyslové škole sklářské v Novém Boru a realizačnímu týmu Mezinárodního sklářského symposia (www.igsymposium.cz). 

Realizace výstavy:
České umění skla / Český a moravský sklářský klastr:
Ing. Dalibor Šilhavý, předseda spolku
Kurátorství k výstavě: PhDr. Alena Podzemná
Architektura a výtvarné řešení výstavy: Ing. Josef Mareš
Grafický design: Petr Váňa a Matrix Media
Produkce: Jan Rous – ZEN Design, Jiří Semerád – Europrofiglass
Fotografie: Josef Sýs, Jonáš Rieder 
Fotografie z výstavy (61)
Sociální sítě

Výstava byla podpořena:

    

Logo Zlínského krajeSklářské dny ve Středočeském kraji | Glass days in Central Bohemia

Výstava o české sklářské zručnosti, kreativitě a jeho kulturním dědictví ve Středočeském kraji.

Místo: Poděbrady, Kolonáda profesora Libenského
Čas: Čtvrtek 29. srpna - 1. září 2019
Vernisáž: Pátek 14:30.

Vystavovatelé:

Crystal BOHEMIA, a.s. Poděbrady / WWW.CRYSTAL-BOHEMIA.COM
KAVALIERGLASS, a.s. Sázava / WWW.KAVALIER.CZ
Blažek Glass, s.r.o. Poděbrady / WWW.BLAZEK-GLASS.CZ
Hu't František / Cesty Skla / WWW.CESTYSKLA.CZ
Polpur, s.r.o. Turnov / WWW.POLPUR.CZ 
Glasma AB / WWW.GLASMA.SE

Výtvarníci:
Vladimír KLEIN / WWW.VLADIMIRKLEIN.CZ
Jiří Šuhájek / WWW.JIRISUHAJEK.COM
Břetislav Novák / WWW.BRETISLAVNOVAK.CZ

Fotografie z výstavy (61) 
Tisková zpráva

Exponátově reprezentovaly jednotlivé výstavní sekce vybraná unikátní díla skláren středočeského kraje s představením příkladů úspěšné spolupráce sklářských výtvarníků s technologickými firmami.

. 

  

Děkujeme mezinárodnímu festivalu Soundtrack Poděbrady za poskytnutí prostor Kolonády profesora Libenského.

Realizace výstavy:
České umění skla / Český a moravský sklářský klastr:
Ing. Dalibor Šilhavý, předseda spolku
Kurátorství k výstavě: PhDr. Alena Podzemná
Architektura výstavy: Ing. arch. Mojmír Ranný a prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSC.
Produkce: Jan Rous – ZEN Design, Mojmír Ranný - Ranný Architects, Jiří Semerád – Europrofiglass
Grafický design: Martin Hirth a Matrix Media
Fotografie: Robert Tichý

Výstava byla podpořena:

    České umění skla - Státní fond kulturySklářské dny ve Zlínském kraji | Glass days in Zlin region

Týden od pátku 21. 4. 2017 vystavovalo 5 sklářských organizací v jednotném konceptu Sklářských dnů na festivalu Zlín Design Week 2017. Výstavní expozice se nachází ve 2 KOMA City modulech umístěných v centru Zlína v ulici Soudní.

Místo: Zlín, náměstí Svobody - ulice Soudní
Čas: Pátek 24. dubna - 28. dubna 2017
Vernisář: Pátek 14:30.

První modul byl zaměřen na sklářský design, kde vystavuje svá svítidla firma Brokis. Vystavené jsou kolekce Shadows a Whistle. Řada Shadows je inspirovaná francouzskými ateliérovými světly a svítidla Whistle pak připomínají svým tvarem sklářské píšťaly.

Druhý modul je věnovaný vědě, výzkumu a inovacím ve sklářském průmyslu. Svou práci v něm prezentuje firma GDS Technology a společnost Glass Service ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a Laboratoří anorganických materiálů. K této významné události firma Glass service vytvořila mikroskopické fotografie vad skel a společnost GDS Technology z vybrané předlohy zhotovila fotografickou reprodukci na plochém skle. Použita byla kombinace technologií pískování a barvení skla, díky čemuž so dosáhlo atraktivního kontrastu.

Vedle firem se prezentuje i Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská ve Valašském Meziříčí (škola UNESCO), která navazuje na bohaté tradice sklářství a patří k ojedinělým pracovištím v ČR. Oborově je škola zaměřena na tři základní uměleckořemeslné a výtvarné směry: sklo – design – malba.

Sklářské dny (mapa) na festivalu Zlín Design Week probíhaly do pátku 28. 4. 2017. Vystavující byli také uvedeni v katalogu ZDW, více informací z festivalu naleznete na www.ZlinDesignWeek.com.

Sklářské dny ve Zlínském kraji na festivalu Zlin Design Week  Sklářské dny ve Zlínském kraji     
Sklářské dny ve Zlínském kraji na festivalu Zlin Design Week  Sklářské dny ve Zlínském kraji na festivalu Zlin Design Week 

Další fotografie z výstavy
Sociální sítě

Realizace výstavy:
České umění skla / Český a moravský sklářský klastr:
Ing. Dalibor Šilhavý, předseda spolku
Kurátorství k výstavě: PhDr. Alena Podzemná
Produkce: výstavní moduly, KOMMA, s.r.o. a Zlín Design Week - UTB, Fakulta multimediálních komunikací
Grafický design: Petr Váňa
Hlavní partner: Zlín Design Week

Výstava byla podpořena:

 Státní fond kultury ČR  Zlín logo