KONTAKTY

České umění skla | Český a moravský sklářský klastr
Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha.

Spolek je registrovaný u Ministerstva vnitra ČR a v OR vedeném MS v Praze.
IČO: 01641417 – České umění skla | IČO: 04352645 – Sklářský klastr

Hlavní spolek "České uměni skla" funguje jako platforma pro sdružování a zaměřuje se na jednotlivé spolkové aktivity, například svolávání členských schůzí. Vedlejší spolek "Český a moravský sklářský klastr" se soustřeďuje na realizace jednotlivicýh projektů spolků. Oba vychází z jednotných stanov a člen hlavního spolku je zároveň členem spolku vedlejšího a naopak.

Ing. DALIBOR ŠILHAVÝ
předseda spolku České umění skla – ČMSK
Tel: +420 603 202 846 | E-mail: silhavy@czechartofglass.com

prof. Ing. LUBOMÍR NĚMEC, DrSc.
člen řídícího výboru spolku
E-mail: lubomir.nemec@vscht.cz, nemec@czechartofglass.com

Ing. MILAN HŘEBÍČEK, CSc.
člen řídícího výboru spolku
E-mail: mil.hrebicek@gmail.com, hrebicek@czechartofglass.com 

Ing. KATEŘINA ŠIKOVÁ
členka řídícího výboru spolku
E-mail: sikova@czechartofglass.com

Ing. DAN ŠILHAVÝ
projektový manažer / Edu, ICT & Expo
E-mail: dan@czechartofglass.com

Spolek je členem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Národní klastrové asociace.
Je také hlavním partnerem sklářských cen Stanislav Libenský Award.

Spolek se stal mezinárodním partnerem Asociace malých a středních podniků v Indii, India SME Forum.

      India SME Forum Czech Glass Cluster 

Co-funding Organization of the Czech Art of Glass / Czech and Moravian Glass Cluster:
EU EU ESF