Glasstec 2020

KONTAKTY


České umění skla | Český a moravský sklářský klastr
Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5.

Spolek je registrovaný u Ministerstva vnitra ČR a v OR vedeném MS v Praze se sp. značkou: L 6322.
IČO: 01641417 – České umění skla | IČO: 04352645 – Sklářský klastr

Ing. DALIBOR ŠILHAVÝ
řídící výbor a předseda spolku České umění skla 
Tel: +420 603 202 846
E-mail: silhavy@czechartofglass.com

prof. Ing. LUBOMÍR NĚMEC, DrSc.
člen řídícího výboru České umění skla
Tel: +420 607 659 711, E-mail: lubomir.nemec@vscht.cz

Ing. MILAN HŘEBÍČEK, CSc.
člen řídícího výboru České umění skla 
Tel: +420 607 659 711, E-mail: mil.hrebicek@gmail.com, hrebicek@czechartofglass.com 

Ing. KATEŘINA ŠIKOVÁ
členka řídícího výboru České umění skla
Tel: +420 728 534 329, E-mail: k.sikova@volny.cz, sikova@czechartofglass.com

Spolek je členem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Národní klastrové asociace.

 

Co-funding Organization of the Czech Art of Glass | Czech and Moravian Glass Cluster: