PROJEKTY SKLÁŘSKÉHO KLASTRU


Činnost klastru je průběžně podporována Evropskou unií  v násl. rozsahu:

Rozvoj sklářského klastru II


Název programu
: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Grantová výzva: Spolupráce – Klastry – VII. výzva
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_333/0023223
Předpokládané datum konce projektu: 29. 6. 2023

Anotace: Projekt je zaměřen na další rozvoj sklářského klastru s důrazem na společné zahraniční aktivity a prezentace, které navazují na úvodní rozvojový projekt klastru a také na silný proexportní akcent a vazbu sklářského sektoru ČR na zahraničí. Hlavním motivem aktivit klastru je zlepšení spolupráce, sdílení znalostí a networkingu členů potažmo dalších subjektů českého a moravského sklářského oboru.

EU      EU ESF 

OP PIK skláři

 

Rozvoj sklářského klastru I


Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Grantová výzva: Spolupráce – Klastry – IV. výzva
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_149/0011423
Datum konce projektu: 25. 9. 2019

Anotace: Projekt je zaměřen na rozvoj sklářského klastru primérně na území ČR, tj. na zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing a networking členů potažmo dalších subjektů sklářského oboru ČR. Poprvé se zde spojily výrobci skla, kteří do té doby stáli v konkurenčním prostředí spíše proti sobě. Záměr projektu je prohloubit spolupráci mezi sklářských průmyslem, sklářským školstvím a vědou a výzkumem v oblasti sklářského sektoru ČR.

EU      EU ESF

Křehké vzdělávání I.


Název programu: Operační program Zaměstnanost
Grantová výzva: Společná cesta k rozvoji II
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010941
Předpokládané datum konce projektu: 31. 5. 2023

Anotace: 3 letý projekt je zacílen na řešení problémů s nedostatečným vzděláním sklářskcýh zaměstnanců. Hlavním cílem projektu je umožnění rozvoje v různých oblastech souvisejících s jejich pracovní činností, které by mělo napomoci ke zvýšení jejich odbornosti i profesních kompetencí a díky tomu napomoci i celkovému rozvoji našich členů na trhu a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech:
  • Odborné vzdělávání – sklářské kurzy
  • Obecné IT
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Jazykové vzdělávání

Co-funding Organization of the Czech Art of Glass / Czech and Moravian Glass Cluster:
EU ESF