CONCERTO GLASSICO / THE CZECH ART OF GLASS

Concerto Glassico je projekt spolku České umění skla na podporu českého sklářského a bižuterního průmyslu a prezentaci České republiky se zvláštním zaměřením na Prahu a tradiční centra sklářské a bižuterní výroby. 

Concerto Glassico je komplexní, koordinovanou, odvětvovou prezentací českého sklářského a bižuterního průmyslu ve všech souvislostech. Oproti designovým či úzce výtvarně zaměřeným prezentacím představuje výrazné profiremní a proexportní zaměření propojené marketingovými nástroji do konkrétních komerčních aktivit a přímé podpory prodeje. Projekt je koncipován tak, aby svými interaktivními nástroji a využitím AV technologií nabídnul databázi kontaktů a umožnil průzkum trhu i spotřebitelské poptávky. Kromě konkrétní nabídky skla a bižuterie s významným podílem ruční práce má projekt vysoce prestižní charakter prezentací historie a tradic,ukázkami jedinečné tvůrčí práce a zařazením dalších nástrojů, které pomáhají znovuobjevit a navázat na prestiž a image českého skla a bižuterie. Jelikož jádrem prezentace projektu je sklo a bižuterie jako tradiční ikony Česka, je Concerto Glassico ideálním nástrojem podporujícím také státní propagaci a turizmus České republiky.

Základní marketingový cíl projektu:

Cílem projektu je vytvářet předpoklady pro účinnou podporu skláren s významným exportním zaměřením, předpoklady pro zvýšenou podporu a rozšíření exportních možností a tím výraznější naplňování komerčních cílů zúčastněných podniků. Cílem projektu je vytvoření marketingové platformy pro firmy, svazy, školy a instituce českého sklářského a bižuterního průmyslu doma i v zahraničí, zvýšit a posílit povědomí o historii českého skla a bižuterie a zviditelnit současný potenciál, jedinečnost a kvalitu, které tato dvě tradiční odvětví českého průmyslu představují. Jde o to moderním, atraktivním, osobitým způsobem navázat na velké momenty vzepětí našeho sklářského průmyslu po EXPO 58 a EXPO 67, které daly významný impuls nové tvorbě. Pro české sklářství se díky vystoupení na obou světových výstavách otevřel široký tvůrčí prostor pro autentický rozvoj nové výtvarné disciplíny, která se přiblížila aktuálnímu stavu světového moderního umění. Velmi závažným momentem projektu je jeho teritoriální z aměření na strategicky významné, klíčové trhy, které jsou pro vývoz kvalitního užitkového skla, a bižuterie perspektivní. Místa konání, vzejdou ze společné diskuze účastníků projektu a budou utvářena v souladu s oficiální strategií exportní orientace ČR.
Concerto Glassico/České umění skla zapsáno u Úřadu pro průmyslové vlastnictví jako ochranná známka
Projekt Concerto Glassico /České umění skla byl vytvořen ve studiu Createam,s.r.o.
Idea, marketingový koncept, texty, scénář výstavy C G: Ing.Ladislav Kopecký, Createam,s.r.o.
Design, CI, logo a kompletní výtvarné řešení projektu CG: akad.mal.Yveta Absolonová, Createam, s.r.o

CONCERTO GLASSICO – Toskánský palác, 3.6. – 28.8.2016

CONCERTO GLASSICO JDE DO SVĚTA

Toskansky palacConcerto Glassico - Toskánský palác, říjen 2014

 

Partneři akce: