ČESKÉ UMĚNÍ SKLA - ČESKÝ A MORAVSKÝ SKLÁŘSKÝ KLASTR | THE CZECH AND MORAVIAN GLASS CLUSTER
Business center Horymír | náměstí T. G. Masaryka 3, 261 01 Příbram a Business centrum Klamovka | Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5. 
IČO: 04352645 | Spolek je registrovaný u Ministerstva vnitra ČR a v OR vedeném MS v Praze se sp. značkou: L 6322.

MISE A VIZE:
Naším posláním je vytvořit efektivní a dynamickou platformu v rámci českého a moravského sklářství, která nabídne interaktivní prostor pro firmy, odborně-vědecká pracoviště a školy společně s dodavatelskými a jinak podpůrnými organizacemi. Základní a hlavní činností klastru je podpora a rozvoj tohoto odvětví v jednotlivých regionech ČR a v zahraničí. V současnosti směřuje klastr k jedinému cíli: v horizontu 10 let posílit prestiž českého sklářství a docílit toho, aby české sklářství zvýšilo svoji konkurenceschopnost a dostalo se na prestižní pozice u nás doma i v zahraničí. Klastr tím přispívá k posílení konkurenceschopnosti v oblastech vědy, výzkumu, inovací a ze své podstaty zastřešuje kooperaci mezi sklářským školstvím a průmyslem. Zcela podstatnou je snaha medializovat české sklářské vzdělání pro nové potenciální uchazeče z řad žáků, studentů i v rámci terciálního vzdělávání a rekvalifikace.

Od výroční členské schůze v srpnu roku 2017 jsou členové pobočného spolku také členy hlavního spolku a vice versa. Práva a závazky (členský příspěvek) zůstavají stejná.

Dotazník sklářského klastru

Po vyplnění dotazníku jej prosím zašlete na emailovou adresu silhavy@czechartofglass.com.

Kontakt:

Tříčlenný řídící výbor sklářského klastru:


Ing. Dalibor Šilhavý, vedoucí

Tel: +420 603 202 846, 255 739 999
E-mail: silhavy@czechartofglass.com

prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc., člen
E-mail: lubomir.nemec@vscht.cz

Ing. Milan Hřebíček, CSc., člen
E-mail: mil.hrebicek@gmail.com

Spolek je členem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Národní klastrové asociace.
Je také hlavním partnerem sklářských cen Stanislav Libenský Award.

Spolek se stal mezinárodním partnerem Asociace malých a středních podniků v Indii, India SME Forum.

India SME Forum Czech Glass Cluster

Co-funding Organization of the Czech Art of Glass / Czech and Moravian Glass Cluster:
EU EU ESF