Logo SUPŠ SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV

Sklářská škola vznikla V Kamenickém Šenově v roce 1856 na přání místních výrobců, aby zajišťovala odbornou přípravu kamenickošenovských malířů a rytců skla a prostřednictvím ředitelů a pedagogů ovlivňovala výtvarnou, řemeslnou i technologickou úroveň sklářství. O udržení vysoké úrovně českého sklářství od poloviny 19. století dodnes se zasloužili také absolventi zdejší školy.
Začínala tradičními odděleními malování, broušení a rytí skla a novým oddělením konstrukce a tvorby osvětlovadel. Tato oddělení má škola dodnes a žáci v nich pod vedením svých pedagogů dosahují pozoruhodných výsledků. Od začátku 90. let se ve škole seznamují také s foukáním skla u mikrovlnné tavící pece, s tvorbou tavených plastik, modelováním plochého skla v elektrické peci, tiskem grafických listů ze skleněných desek a dalšími možnostmi včetně využití počítačové grafiky v 3D programech.
Hlavním úkolem školy je příprava kvalifikovaných odborníků ve sklářství. A to především průmyslových návrhářů, designérů, řemeslníků a tvůrčích osobností. Velká část absolventů pokračuje na vysokých školách technického a zejména uměleckého směru. Stávají se nejen sklářskými výtvarníky a pedagogy, ale také malíři, sochaři a restaurátory.
Škola má partnery ve významných českých sklářských firmách. Jsou to především Preciosa Lustry, sklárna Moser, CKV a Crystalex. Partnerství probíhá formou stáží, realizací studentských prací a pracovním uplatněním absolventů školy. Studenti a pedagogové se podílí se na mezinárodních sympoziích rytého skla v Kamenickém Šenově, obesílají domácí i zahraniční výstavy skla, na kterých jsou častokrát oceňováni. Spolupracují se sklářskou školou v Rheinbachu a dalšími. Škola je členem ASPnet UNESCO. V krátkodobých i dlouhodobých kurzech umožňuje studium zahraničním zájemcům o sklo.
Jako nejstarší sklářská škola na světě si stále zachovává tradiční řemeslnou kvalitu spolu se skutečností 21. Století.

více na WWW.CZECH-GLASS-SCHOOL.COM

SUPŠ SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV