Logo SUPŠ Sklářska Železný Brod

STŘEDNÍ UMELECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ ŽELEZNÝ BROD
byla založena v roce 1920, jako první ryze česká sklářská škola. Za dobu své existence vychovala a pro další výtvarnou profesi připravila řadu vynikajících osobností, které reprezentují nejenom české sklo, ale také další kulturní a společenské profese. Posláním školy je výchova řemeslně i umělecky zdatných odborníků, kteří jsou schopni kreativním způsobem hledat nové možnosti zpracování skla ve spojení s vývojem současných technologií.
Sklářská škola v Železném Brodě disponuje nejširší nabídkou oborů, které zahrnují teplé i studené techniky zpracování skla.
Jako jediná střední škola v České republice nabízí studijní obor Technologie skla, který připravuje absolventy pro uplatnění ve sklářských firmách a různých provozních úsecích souvisejících s výrobou skla.
Škola staví především na kvalitě, na erudovanosti svého pedagogického sboru, vynikajícím dílenském vybavení dílen a na sledování aktuálních tendencí v umělecké sklářství, designu a příbuzných oborech. Škola dosahuje významných úspěchů prostřednictvím prací žáků a výstav, které pravidelně pořádá v České republice a v zahraničí.
Unikátní budova školy si získá každého návštěvníka svou ojedinělou atmosférou. Každoročně o letních prázdninách zde probíhá velká výstava skla a designu. Návštěvníci si mohou prohlédnout umělecké sklo, které vzniká různými technikami díky kreativitě žáků.

více na www.supss.cz

SUPŠ Sklářska Železný Brod