Logo SUPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary

STŘEDNÍ PRUMYSLOVÁ ŠKOLA KERAMICKÁ A SKLÁŘSKÁ KARLOVY VARY je škola s více jak 140 letou tradicí nabízející sedm maturitních a dva učební obory vzdělání. Maturitní zkouškou jsou ukončeny obory Grafický design, Užitá fotografie a média, Design keramiky a porcelánu a Oděvní design. Vedle těchto uměleckých oborů jsou v nabídce také obory technické a přírodovědné – Ekologie a životní prostředí, Aplikovaná chemie a Technologie keramiky.
Výuka všech maturitních oborů probíhá v moderně vybavených učebnách. Absolventi této školy jsou po odborné stránce velice dobře připraveni pro pracovní trh. Mnozí z nich však pokračují ve studiu na vysokých školách.
Pro zájemce o učební obory zakončené závěrečnou zkouškou nabízí škola obory Výrobce a dekoratér keramiky a Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla v zaměřeních sklář.
Posledně jmenovaný obor připravuje žáky pro kvalitní řemeslnou práci v oblasti sklářské výroby jak v zaměstnanecké, tak i v podnikatelské sféře. Škola má kvalitní odborné zázemí ve sklárně MOSER, a.s. Karlovy Vary, kde probíhá praktická výuka učňů a která jim také nabízí okamžitou pracovní příležitost. Žáci získávají kvalitní řemeslné dovednosti v oblasti tradičních technik ručního zpracování luxusního bezolovnatého užitkového a dekorativního skla. Pravidelně se také úspěšně účastní studentských soutěží (např. Junior Glass Match Sanssouci).

více na www.supskv.cz

SUPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary