Logo O-I Czech Republic

Společnost Owens-Illinois, Inc. vznikla v roce 1929 sloučením společností Owens Bottle Company a Illinois Glass Company. S provozy v 21 zemích je společnost O-I největším výrobcem skleněných obalů na světě. Tato společnost má ústředí v Perrysburgu ve státě Ohio, USA a zaujímá přední místo na trhu ve všech čtyřech oblastech, ve kterých působí Asii/Tichomoří, Evropě, Latinské Americe a Severní Americe.

V České republice má společnost O-I Czech Republic, a.s. dva závody v Novém Sedle na Karlovarsku, kde se vyrábí barevné sklo, a v Dubí na Teplicku, kde se vyrábí sklo bílé.

Rudolfova huť je sklárna na výrobu obalového skla, v městě Dubí. Počátky sklárny sahají do roku 1884 kdy byl objekt vystaven jako válcovna plechů. V roce 1905, po zastavení výroby válcovny, koupila opuštěný areál vídeňská firma Josef Inwald a přestavěla objekt na sklárnu. Vyrábělo se zde převážně foukané „nápojové sklo", často broušené a malované. 1. září 1907 se firma Inwald přeměnila na akciovou společnost. Po vzniku Československé republiky prošla Rudolfova huť (dále jen RH) značnou modernizací a stala se největším závodem akciové společnosti.  Byla zde i postavena první celoelektrická pec (1965).
1. ledna 1991 vznikla Akciová společnost SKLO UNION Teplice jako finanční holding a Akciová společnost OBAL UNION Teplice jako jeho dceřiná společnost. Na konci roku 1996 získala firma OWENS – Illinois USA rozhodující majoritu ve firmě AVIR S.p.A., která se tak stala členem skupiny OWENS ILLINOIS, USA. Společnost se v roce 2006 přejmenovala na O-I Manufacturing Czech Republic, a.s. Dubí. Původní název Rudolfova huť se i nadále používá.

více na www.o-i.com

O-I Czech Republic