Logo SUPŠS Valašské MeziříčÍ

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
založená roku 1944 navazuje na dlouholetou tradici sklářství na Moravě. Z původního sklářského učiliště se v devadesátých letech podařilo vybudovat uměleckou školu, která již přesáhla rozměr tradiční vzdělávací instituce. V posledních patnácti letech škola výrazně změnila svou tvář. Zatímco v minulosti připravovala své žáky především v tradičních učebních sklářských oborech, v současnosti se zaměřila na design skla a otevřela nové obory, jako užitou malbu, průmyslový design, tvarový a grafický design obalů a umělecké vitráže. Oborová struktura školy se rozvíjí ve třech základních uměleckých a výtvarných směrech, sklo – design – malba.
Prostřednictvím vlastní projektové činnosti se škola přímo podílí na výzkumu a vývoji nových sklářských technologií a na jejich uplatnění ve sklářských firmách. Svými programy i mimoškolními aktivitami nabízí technické zázemí patřící k nejlepším v České republice. Navazuje a rozvíjí kontakty se středními a vysokými školami uměleckého i technického zaměření doma i v zahraničí.
Zdejší chemicko-technologická laboratoř GLASS CENTRUM spolupracuje více než patnáct let s vědeckými pracovišti a sklářskými firmami po celé EU. Design skla otevírá další prostor pro spolupráci školy s U niverzitou Tomáše Bati ve Zlíně v oblasti technologie, designu a grantové činnosti.
Svým jedinečným zázemím ve školní ateliérové huti, zušlechťovacích dílnách a v ateliérech malby, designu a skla tvoří unikátní instituci, která právem přispívá ke zkvalitnění uměleckého školství v České republice.
Škola získala ocenění CZECH 100 BEST. Od roku 2008 je škola zařazena do ASPnet UNESCO. Výtvarné ateliéry školy významně ovlivňují kulturní rozvoj regionu, výstavy a soutěže učitelských a žákovských prací reprezentují s úspěchem město Valašské Meziříčí a Zlínský kraj i na mezinárodní úrovni.
Současnost školy je krásným příkladem, jak se z žáků stávají opravdoví mistři. Nejlepší absolventi se vracejí jako učitelé a výtvarníci a prosazují své nové sny.

více na www.sklarskaskola.cz

SUPŠS Valašské MeziříčÍ