Logo Pražská galerie skla

Pražská galerie skla organizuje každoroční udělování mezinárodní sklářské ceny Stanislav Libenský Award (od r. 2009). Pražská galerie českého skla je iniciátorem a hlavním pořadatelem této soutěže, která je určena mladým umělcům z celého světa, absolventům bakalářského nebo magisterského studia, kteří ve své závěrečné práci použijí sklo. Během 7mi leté historie se podařilo v Praze vystavit díla 285 tvůrců ze 49 uměleckých škol. Zastoupeno bylo 34 národností. PGČS je tak v úzkém kontaktu s řadou vysokých uměleckých škol po celém světě, např. japonská Toyama institut, Sheridan College v Kanadě či Královská škola umění v Londýně a se všemi uměleckými vysokými školami v České republice. V souvislosti s výstavou se pravidelně pořádá bohatý doprovodný program. (více viz Stanislav Libenský Award)

více na www.prazskagalerie.cz

Pražská galerie skla