ČESKÝ A MORAVSKÝ SKLÁŘSKÝ KLASTR | THE CZECH AND MORAVIAN GLASS CLUSTER
SPOLEČNOST REGISTROVANÁ U MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE, IČO 04352645

MISE A VIZE:
Naším posláním je vytvořit efektivní a dynamickou platformu v rámci českého a moravského sklářství, která nabídne interaktivní prostor pro firmy, odborně-vědecká pracoviště a školy společně s podpůrnými, dodavatelskými, výzkumnými a doplňkovými institucemi. Základní a hlavní činností klastru je podpora a rozvoj tohoto odvětví v jednotlivých regionech ČR a v zahraničí. V současnosti směřuje klastr k jedinému cíli: v horizontu 10 let posílit prestiž českého sklářství a docílit toho, aby české sklářství zvýšilo svoji konkurenceschopnost a dostalo se na prestižní pozice u nás doma i v zahraničí. Klastr tím přispívá k posílení konkurenceschopnosti v oblastech vědy, výzkumu, inovací a ze své podstaty zastřešuje kooperaci mezi sklářským školstvím a průmyslem. Zcela podstatnou je snaha medializovat české sklářské vzdělání pro nové potenciální uchazeče z řad žáků, studentů i v rámci terciálního vzdělávání a rekvalifikace.

Aktuality spolku

Od výroční členské schůze v srpnu roku 2017 jsou členové pobočného spolku také členy hlavního spolku a vice versa. Práva a závazky (členský příspěvek) zůstavají stejná.

Dotazník sklářského klastru

Po vyplnění dotazníku jej prosím zašlete na emailovou adresu silhavy@czechartofglass.com.

Kontakt:

ČESKÝ A MORAVSKÝ SKLÁŘSKÝ KLASTR, z.s | THE CZECH AND MORAVIAN GLASS CLUSTER
BUSINESS CENTRUM KLAMOVKA, PLZEŇSKÁ 155/113, 150 00 PRAHA 5 - KLAMOVKA
SPOLEČNOST REGISTROVANÁ U MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE, IČO 04352645

Tříčlenný řídící výbor sklářského klastru:

Ing. Dalibor Šilhavý
Tel: +420 603 202 846, 255 739 999
E-mail: silhavy@czechartofglass.com

Prof. Lubomír Němec, DrSc.
E-mail: lubomir.nemec@vscht.cz

Ing. Milan Hřebíček, CSc.
E-mail: hrebicek@sklarskaskola.cz

Český a moravský sklářský klastr je podporován:

Zlínský kraj - logo