ČESKÝ A MORAVSKÝ SKLÁŘSKÝ KLASTR | THE CZECH AND MORAVIAN GLASS CLUSTER
SPOLEČNOST REGISTROVANÁ U MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE, IČO 04352645

MISE A VIZE:
Naším posláním je vytvořit efektivní a dynamickou platformu v rámci českého a moravského sklářství, která nabídne interaktivní prostor pro firmy, odborně-vědecká pracoviště a školy společně s podpůrnými, dodavatelskými, výzkumnými a doplňkovými institucemi. Základní a hlavní činností klastru je podpora a rozvoj tohoto odvětví v jednotlivých regionech ČR a v zahraničí. V současnosti směřuje klastr k jedinému cíli: v horizontu 10 let posílit prestiž českého sklářství a docílit toho, aby české sklářství zvýšilo svoji konkurenceschopnost a dostalo se na prestižní pozice u nás doma i v zahraničí. Klastr tím přispívá k posílení konkurenceschopnosti v oblastech vědy, výzkumu, inovací a ze své podstaty zastřešuje kooperaci mezi sklářským školstvím a průmyslem. Zcela podstatnou je snaha medializovat české sklářské vzdělání pro nové potenciální uchazeče z řad žáků, studentů i v rámci terciálního vzdělávání a rekvalifikace.

Aktuality spolku

Řádní členové (22):

Crystal BOHEMIA, a.s. Poděbrady / WWW.CRYSTAL.BOHEMIA.COM
GLASS SERVICE, a.s, Vsetín / WWW.GLS.CZ
KAVALIERGLASS, a.s. Sázava / WWW.KAVALIER.CZ
Sklárna Janštejn & BROKIS, s.r.o. / WWW.BROKIS.CZ
MOSER, a.s , Karlovy Vary / WWW.MOSER-GLASS.COM
GLASMA AB, Sweeden /WWW.GLASMA.SE
GDS Technology, a.s. Valašské Meziříčí /  WWW.GDS.CZ
Caesar Crystal Bohemiae, a.s. Josefodol / WWW.CAESAR-CRYSTAL.CZ
NH Bohemia Glass, s.r.o, Habry / WWW.NHGLASS.CZ
HG Atelier Design, s.r.o. Nový Bor / WWW.HGATELIER.COM
Blažek Glass, s.r.o Poděbrady / WWW.BLAZEK-GLASS.CZ
Sklopece Olomouc - Teplotechna Brno / WWW.PKITEPLOTECHNA.COM
EuroProfiGlass, s.r.o. Skalice u České Lípy / WWW.EUROPROFIGLASS.CZ
SKLO ART- Richard Kanta, Lubenec / WWW.SKLOART-VITRAZE.CZ
Sklárny Moravia, a.s. / WWW.SKLOMORAVIA.CZ
Universita Tomáše Bati ve Zlíně, FMK / WWW.UTB.CZ/FMK
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí / WWW.SKLARSKASKOLA.CZ
Vyšší Odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor / WWW.GLASSSCHOOL.CZ
Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. Brno / WWW.HOTSKOLABRNO.CZ
IMI Lighting, s.r.o., Praha / WWW.IMILIGHTING.CZ
Larva Design, s.r.o. Praha / WWW.PETRLARVA.CZ
Glass Atelier Jiří Šuhájek, RCA / WWW.JIRISUHAJEK.COM

Přidružení členové (10):
Universita Pardubice, prof. Miroslav Vlček, DrSc.
Univerzita Ostrava, Doc. Jaroslav Koléšek, CSc.
Atelier Stanislava Libenského & Jaroslavy Brychtové, Železný Brod
Hu't František / Cesty Skla
Nadace Tomáše Bati, Zlín
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov
Ing. Vítěslav Křestan, Pardubice
Rückl Crystal, Nižbor
Matragi Design, s.r.o. Praha
Art Glass Design & Production, Sloup v Čechách

Dotazník sklářského klastru

Po vyplnění dotazníku jej prosím zašlete na emailovou adresu silhavy@czechartofglass.com.

Kontakt:

ČESKÝ A MORAVSKÝ SKLÁŘSKÝ KLASTR, z.s | THE CZECH AND MORAVIAN GLASS CLUSTER
BUSINESS CENTRUM KLAMOVKA, PLZEŇSKÁ 155/113, 150 00 PRAHA 5 - KLAMOVKA
SPOLEČNOST REGISTROVANÁ U MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE, IČO 04352645

Tříčlenný řídící výbor sklářského klastru:

Ing. Dalibor Šilhavý
Tel: +420 603 202 846, 255 739 999
E-mail: silhavy@czechartofglass.com

Prof. Lubomír Němec, DrSc.
E-mail: lubomir.nemec@vscht.cz

Ing. Milan Hřebíček, CSc.
E-mail: hrebicek@sklarskaskola.cz

Český a moravský sklářský klastr je podporován:

Zlínský kraj - logo