Mise SPOLKU

 • Podporovat zejména rukodělnou sklářskou výrobu, proexportní politiku a zaměstnanost.
 • Navazovat vzájemnou spolupráci mezi členy spolku a zastupovat zájmy členů spolku ve vztahu k institucím státní správy.
 • Získávat podporu státní správy zejména v oblasti exportu a zahraničních aktivit.
 • Navazovat všestranně užitečné vztahy na prioritních a zájmových trzích exportu ČR.
 • Připravovat a realizovat koordinované marketingové projekty na podporu exportu zejména pak projekt „Ars Vitraria Bohemiae" jako stěžejní marketingový nástroj spolku.
 • Prosazovat projekty spolku jako součást ekonomické a kulturní propagace ČR.
 • Koordinovat postupy členů spolku, připravovat a realizovat kolektivní strategie vycházející ze strategií jednotlivých členů.
 • Podporovat tvůrčí rozvoj, vzdělávání, zvyšování kvalifikace a péči o sklářské školství.
 • Propagovat a chránit sektor tradičního rukodělného průmyslu, jako nedílnou součást české kultury a kreativních průmyslových odvětví v České republice.
 • Poskytovat informace, odborné služby, know how a poradenství členům spolku ve všech oblastech jejich činnosti, zejména pak v přístupu na zahraniční trhy.
 • Navrhovat ocenění pro významné tvůrčí, vzdělávací a inovační počiny a popularizovat je.

Vize SPOLKU

Docílit toho, aby v horizontu 5 – 10 let se české sklo, lustry a bižuterie vrátily na prestižní pozice, které v minulosti zastávaly. Vytvořit povědomí českého skla, lustrů a bižuterie jako elitních, žádaných produktů své země, které uspokojí ty nejnáročnější, a které jsou výrazem řemeslné, tvůrčí vyspělosti, výrazem moderního stylu a nezaměnitelným, specifickým kulturním dědictvím. Prosadit do povědomí doma i v zahraničí název spolku jako elitního seskupení toho nejlepšího co český sklářský a bižuterní průmysl nabízí, jako známku té nejvyšší kvality utvářenou tvůrčí vynalézavostí, řemeslnou zručností, obchodní zdatností a moderním výrobním zázemím.