Informace o státní podpoře pro skláře zasažené pandemií COVID-19  

 Aktuální programy státní podpory:

  • COVID Plus / Exportní pojišťovna EGAP nabízí od 5. 5. podporu v programu záruk, která je určena podnikům nad 250 zaměstnanců. Formulář k žádosti zde a detaily programu zde.
  • COVID III / Záruční program poskytující firmám do 500 zaměstnanců státní ručení pro bankovní úvěry. Běží od 18. 5. 2020 v gesci MPO ČR. Podmínky programu zde
  • PROPEA / Program podpory exportu poskytující MZV ČR umožňuje subjektům v určitých destinacích najmout si tamní společnost zaměřenou na obchodně exportní politiku a využít jejích služeb k zajištění pokračování obchodních styků. Více na www.mzv.cz/propea/propea_2020.html.
  • ANTIVIRUS / Český kurzarbeit, resp. dotační program náhrad části mez běží od 31. 3. v gesci MPSV ČR. Více na www.mpsv.cz/web/cz/antivirus.

OTEVŘENÉ VÝZVY: Czech rise up 2 – Chytrá opatření proti COVID-19. Vyvinutí produktů do výroby a na trh. Inovační voucher COVID. Detaily výzev zde.
ZATÍM NEOTEVŘENÉ VÝZVY: TECHNOLOGIE COVID – Pořízení nových zařízení na pomoc s bojem proti COVID19 / www.oppik.cz/technologie-covid.

Detaily aktuálních veřejných opatření naleztene zpracované zde.
— Sledujte nová opatření a programy státních podpor přes náš newsletter.

V čem můžeme pomoci

  • COVID 1 a 2 - Podpora zamítnutých žádostí a zjištění důvodů jejich zamítnutí přes náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR. Soupis neúspěšných a nevyřízených žádostí s komentáři k situaci ve sklárnách k 30. 4. 2020 je dostupný zde.
  • Vyjednání dotačního programu pro sklářský průmysl na realizaci opětovného rozvoje a obnovu sklářské výroby. Již v březnu t.r. bylo mnoho skláren nuceno vypustit pece, což povede k vysokým investičním nákladům pro obnovu sklářské výroby. Někdy bude potřeba i pece postavit celé nové, což jsou investice v řádech desítek milionů Kč. Zde by pomohlo pro opětovný rozvoj výroby vypsat dotační titul na obnovu výroby, na rozjezd těchto pecí.
  • Vyjednání režimu C v programu ANTIVIRUS pro nepřetržité provozy po vzoru Německa, kde lidé pracují na zkrácený úvazek a ušlou mzdu zaměstnancům z dvou třetin doplácí stát a za danou firmu pak platí polovinu sociálního pojištění. Nad změnou uvažuje MPO ČR a je to jedním z aktuálních témat jednání.

K výše jmenovanému se připravuje jednání s vicepremierem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem.

VIDEO KONFERENCE


VIDEO KONFERENCE s náměstkem ministra průmyslu a obchodu ČR
, které se konaly 30. 3. a 8. 4. a kde byly projednány hlavní body státní podpory pro sklářské firmy v souvislosti s pandemií COVID-19 a uzavíráním sklářské výroby.

Zápis z jednání, 8. 4. 2020https://bit.ly/Zapis-z-videokonference-8-4-2020_CMSK


CÍLE NAVRHOVANÝCH ŘEŠENÍ

Záchrana pracovních míst a udržení provozu skláren. Cílem jednání není udržení zisků skláren a sklářských firem, ale udržení jejich samotné existence.

 Jednání o další podpoře sklářského oboru probíhají, více v našich aktualitách.

Aktualizace: 12. 5. 2020.
Zdroje: MPO ČR, MPSV ČR, MS ČR, MZV ČR, MF ČR, HK ČR, SP ČR, AMSP ČR, EGAP, BUSINESINFO, OPPIK, ČMZRB.