Logo UMPRUM AKADEMIE SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Vznik původní sklářské školy byl úzce spojen s výstavbou nového sklářského závodu ve Světlé nad Sázavou na konci 60. let 20. století. Projekt tehdejšího učiliště byl na svou dobu velkolepý, co do velikosti a vybavenosti. Původně škola připravovala pouze brusiče a skláře v tříletých učebních oborech. V současné době škola nabízí vzdělávání v pěti úrovních studia a v různých materiálech. Kromě sklářských oborů se ve škole vyučuje zpracování keramiky, kovů, kamene a dřeva. Významný počet studentů se zabývá designem průmyslovým, interiérovým, ale i výtvarným zpracováním jednotlivých výše zmíněných materiálů.

Škola poskytuje studium od tříletých učebních oborů, přes maturitní čtyřleté uměleckořemeslné zpracování a výtvarné zpracování až po obory na VOŠ týkající se řízení výroby skla, keramiky a kamene. Ve spolupráci s VŠCHT se zde učí bakalářský obor restaurování skla a keramiky.
Moderní vybavenost školy spolu s kvalitními pedagogy podporuje odbornost a kreativitu studentů, kteří při své práci využívají i možnost kombinace materiálů.
Škola pravidelně pořádá výstavy prací studentů výtvarných oborů, zajišťuje výměnné stáže, plenéry, spolupracuje s vysokými školami i firmami.

více na WWW.UMPRUM-SVETLA.CZ

UMPRUM AKADEMIE SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU